top of page

Informasjon til Mediebyråene:

Norges nest største by BERGEN er kjent for lav dekning på digitale formater.

 

Nå kan vi presentere en fantastisk mulighet til å optimalisere synligheten og flytte de digitale kampanjene utover kjøpesentrene og inn på 20 unike lokasjoner i Bergen!

Nedenfor har vi samlet noen argumenter som underbygger fordelen ved å bruke oss lokalt på digitale kampanjer hvor kontekst er Storby, samt aktuelle riksdekkende kampanjer hvor man generelt ønsker en høyere dekning i Bergen.

Bergen er en utfordrende by å etablere seg i når det kommer til digitalt. Bergen kommune har en vedtatt politikk om at de ikke godkjenner reklame i byrommet slik vi typisk kjenner formatet fra andre byer i inn - og utland. Resultatet blir at aktører som CC,  JCD og Ocean alle sliter med lav dekning i Norges nest største by. Da er det videre naturlig at foruten kjøpesentre, så blir det heller ikke brukt noe særlig med ressurser fra selskapene for å gjøre alternative etableringer for å øke dekningen. Dette betyr videre at de har et hull i dekningskartet i Bergen, men det betyr også at det er store muligheter for oss som jobber med dette lokalt. I løpet av de siste syv år har vi opparbeidet en attraktiv digital mediekanal som stadig flere annonsører velger å benytte seg av.

 

Ved å tilby denne unike mediekanalen til Mediebyråene er vi med på å dekke et uttalt behov både fra byråene og annonsører om økt synlighet og bedre dekning for digitale kampanjer i Bergen.

Vi har etablert oss på flere høyt trafikkerte lokaliteter i byen. Verdien for annonsør er at vi er geografisk godt fordelt i Stor Bergen, vi treffer et stort publikum i tillegg til at den strategiske plasseringen av flatene sikrer en målrettet og god eksponering av kampanjene.

Vi har et publiseringsverktøy som kan tilby dynamiske kampanjer hvor man kan styre visninger og innhold basert på feks forskjellige tider på døgnet, dette er til stor nytte for å nå aktuelle målgrupper og optimalisere kampanjenes relevans.

 

Treningssentre

Vi er inne på flere av byens største treningssentrene. Dette fører med seg noen viktige momenter, blant annet er flere av sentrene samlokalisert eller i umiddelbar nærhet av dagligvare. Undersøkelser viser at publikum ofte handler rett etter trening og på disse lokasjonene oppnår man en unik eksponering av kampanjene.

 

Etter korona opplever treningssentrene en enorm økning i medlemsmassen blant de yngre målgruppene som ofte er vanskelig å nå.

Ingen andre kanaler fanger publikums oppmerksomhet over lengre tid slik som disse lokasjonene gjør, her kan vi derfor tilby markedets desidert høyeste betraktningstid.

 

IMG_7188.jpeg
IMG_6441.jpeg
Skjermbilde 2022-09-19 kl. 10.18.01.png

Målgrupper pr alder

IMG_7355.jpeg

Dagligvare

Vi er lokalisert på de to største Rema1000 butikkene i Bergen sentrum. Visste du at Rema1000 på Xhibition kjøpesenter som ligger midt i Bergen sentrum, er en av landets Rema butikker med høyest antall besøkende? Her tilbyr vi en helt unik POS plassering ved inngang og inne i selve butikken. Dette gir en enestående mulighet til å komme tett på publikum i kjøpsøyeblikket.

IMG_4950.jpeg
IMG_6213_edited.jpg

Bybane

Veikrysset ved Danmarks plass er Bergens, og ett av landets største veikryss. Her ligger også det desidert mest trafikkerte Bybane stoppet langs hele Bybane traséen. Med nærmere 20 mill reisende og rundt 3.6 mill påstigninger årlig fra dette stoppet alene så er dette en viktig lokasjon. Dette er knutepunkt for flere store bedrifter i området som hovedkontoret til DNB, Eviny, flere videregående skoler og Haukeland U.Sykehus.

Bybanen stopper her omtrent hvert femte minutt. 

IMG_3661.jpeg
IMG_6306_edited.jpg

Venteværelse

IMG_7151.jpeg

Venteværelse på Tannlege og legekontor er gode lokasjoner med god eksponering av kampanjene.

Vi presenterer her en kanal som med miksen av alle lokasjoner gjør at vi summert oppnår en god dekning i Bergen. Dette skiller seg ut fra hva alle andre leverandører kan presentere i byen som stort sett er konsentrert rundt kjøpesentre. 

Med en unik tilstedeværelse der Bergenserne ferdes på flere av byens største treningssentre, kjøpesentre, langs bybane trasé, dagligvare og venteværelse sørger vi for høy og målrettet eksponering av kampanjene. Vi tilbyr her en attraktiv kommuniserende DOOH kanal med stort potensiale for aktuelle annonsører i Norges nest største by!

20

Unike lokasjoner

41

Digitale full motion flater

12,5%

Shear of voice

Ønsker du tilbud på en konkret kampanje? Send en forespørsel 

Distribusjon:

OTC 2022 ca 10,1 mill 
DOOH Bergen ditribusjon.png


Oppløsning:
1080x1920/1920x1080p  

Format:
9:16/16:9 

Filformat:
mp4/mov

Lengde:
10 sekunder/2 x 5 sekunder
Filstørrelse:
maks 30 mb


Vi benytter både stående og liggende format.

Tekniske spesifikasjoner:

Kampanjer sendes ferdig formatert til:

Materiell frist 3 dager før lansering

bottom of page