top of page
HVA ER EGENTLIG DOOH ADVERTISING?

Digital Out Of Home stammer fra OOH, eller "utendørs" som det ofte kalles, dette er en fellesbetegnelse for all visuell annonsering som foregår utenfor hjemmets fire vegger. Med andre ord reklame som er rettet mot konsumenter som er på farten på offentlige og kommersielle lokasjoner.

Bergen by skiller seg vesentlig ut fra øvrige byer og tettsteder i Norge. Her gis det ikke tillatelse til reklame i det offentlige rom slik vi er vant med fra andre byer i Norge og utlandet. Dette strekker seg tilbake fra 2005 da byens politikere ville innføre en avtale om byromsreklame med Clear Channel, og deretter på nytt i 2015 med JCDecaux. Begge disse forsøkene ble møtt med store folkeaksjoner som til slutt medførte at politikerne snudde i sakene, avtalene ble derfor aldri effektuert og etterlater Bergen i en særstilling.

Dette har vi tatt til etterretning og derav har vi etablert oss på ulike lokasjoner som gjør at vi summert oppnår en god digital dekning i Norges nest største by. Foruten enkelte kjøpesentre og flyplassen som stort sett er dominert av ovennevnte aktører, finnes det ikke andre fullverdige alternativer enn det vi tilbyr når det kommer til Digital Out Of Home i Bergen.

 

HVORFOR ER DOOH SÅ EFFEKTIVT?

Fysisk tilstedeværelse der publikum oppholder seg er en av de store fordelene ved å benytte seg av DOOH. 

I en stadig mer urbaniserende hverdag hvor mye informasjon sirkulerer hurtig, er det en mer krevende oppgave for annonsører å fange folks oppmerksomhet. DOOH er som et hybrid medie og kombinerer det beste med impact som tradisjonell utendørs, det har en sterk visuell effekt som TV, og det er i dag like dynamisk som online hvor man enkelt kan øke relevansen for kampanjen.

 

DOOH er utelukkende basert på 1: mange og kommuniserer budskapet til mange personer samtidig, i motsetning til mobil/online som er basert på 1:1 kommunikasjon. Å bruke DOOH i en flerkanals strategi, hvor man kombinerer denne mediekanalen sammen med for eksempel mobilannonsering gir en svært effektiv kombinasjon.

 

Vi vet også at spesielt yngre målgrupper i økende grad benytter seg av Ad blockers og blir en stadig mer utfordrende målgruppe å nå med tradisjonell online og SoMe annonsering. Samtidig er dette den målgruppen som øker mest i medlemsmassen til treningssentrene.

Alle våre digitale flater er strategisk plassert og treffer publikum med få eller ingen distraksjoner, noe som potensielt gjør kundene mer åpen for å konsumere innholdet i annonsene.

Fakta om Digital Out Of Home annonsering

Utendørs markedet er en av de største og mest brukte medie kanalene i Norge. Tradisjonell utendørs består av offline og statisk plakat annonsering. Aktørene jobber nå med å digitalisere sine flater for å møte endringene i markedet og innhente de dynamiske fordelene det digitale formatet gir annonsørene. 

 Skjermprofilering Bergen benytter kun digitale flater med tilstedeværelse i hele Stor Bergen.

Denne formen for markedsføring skiller seg ut med at man oppnår god interaksjon med publikum. Høykvalitets kampanjer med filmbasert og dynamisk innhold, på våre strategisk utplasserte flater, sikrer høy betraktnings tid og budskaps forståelse blant publikum. I tillegg er DOOH utelukkende basert på gjentagende, målrettet eksponering med god dekning og høy frekvens. 

DOOH vs andre mediekanaler

I følge getpopspots.com (UK) konsumerer voksne ca 10 timer media pr dag med Tv, radio, internett (web, SoMe), aviser og blader, og i løpet av denne tiden eksponeres man i snitt for 360 annonser daglig. 

 

- Kun 150 av disse annonsene blir lagt merke til (ca 40%) og enda færre resulterer i salg. 

- Dette kalles «ad blindness» og konsumenter har en evne til å bevisst eller ubevisst blokkere ut annonser. 

- Med TV forsvinner ofte oppmerksomheten når reklamen starter. 

- Ved Online annonser, og dersom man ikke allerede har installert ad blocker, vet øynene våre å ignorere sidebars og gå rett til midten av nettsiden. 

- Vi skroller ofte automatisk forbi annonser, til og med ved Google søk hopper man forbi de øverste resultatene for å unngå annonser. 

Online er det bare 1 av 7 som husker den siste annonsen de så - og bare 1 av 5 av dem igjen husker annonsen og fant den relevant i utgangspunktet.

DOOH viser å ha god evne til å bryte gjennom støy og fremstår som en troverdig kanal uten at reklamen virker forstyrrende på mottaker. 

En av de mest pålitelige metodene for å skjære gjennom ad blindness er å tilby kontekstrelevant og engasjerende innhold, DOOH er en av de mer effektive kanalene for å distribuere slikt innhold med høy gjennomslagskraft.

bottom of page